UAB "Rovanbestas" vadovaujasi LR prekių grąžinimo taisyklėmis. Jas galte rasti čia:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450

Spalvinti dažai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami.

Jeigu prekės aprašymas iš esmės neatitinka nurodomų specifikacijų, tai pirkinys gali būti pakeistas kitu arba už jį grąžinti pinigai. Grąžinimo atveju prekė neturi būti praradusi prekinės išvaizdos, nenaudota, su pakuote bei visais priedais. Pareikšti pretenzijas galima ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo dokumento datos. Šiuo atveju visus transportavimo kaštus prisiima dazaiinternetu.lt administracija. Nuotraukos ar videomedžiaga gali neatitikti realaus vaizdo, todėl negali būti pretenzijos priežastimi. Kokybiškos prekės atgal nepriimamos ir už jas pinigai negrąžinami.

Grąžinant nekokybišką prekę reikia kreiptis į dazaiinternetu.lt administraciją. Patvirtinus, kad prekė nekokybiška, ji keičiama kita arba už ją grąžinami pinigai.

Prekės, sugedusios dėl vartotojo kaltės, atgal nepriimamos ir už jas pinigai negrąžinami.

Pagarbiai,

Dazaiinternetu.lt administracija


Perkelti į viršų